torstai 18. heinäkuuta 2019

OPS - ympäristöoppi

YMPÄRISTÖOPIN opetuksessa
  • huomioidaan toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta."
  • harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa
  • innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään.

YMPÄRISTÖOPIN arvioinnissa
  • oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna.

"Ympäristöopin tunneilla leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti